Keresés ebben a blogban

2021. április 14., szerda

Kémia Témazáró, atomok 04.14

 Kedves  Hetedikesek!

Már rengeteget gyakoroltunk, így ezt a témát most lezárjuk egy dolgozattal.

Segítség a dolgozathoz.


A dolgozatot a füzetedben, tollal írd meg. A lap tetetejére írd fel a nevedet! Ezt mindenkinek kötelető visszaküldenie a garaiedit62@gmail.com címre! 
Egyik feladatot a másiktól vonalzóval válaszd el!

ATOMOK ÉS ELEMEK    TÉMAZÁRÓ 2021

Név:………………………………                                                                          Összesen: 60 pont

 

1.) a) Írd le a következő atomok, elemek vegyjelét!

 

   kálium: ………..                 kalcium:………         klór: ……………..            kripton: …………

1.)b)Melyik atomnak a vegyjele?

   Na: ………              Ne: ………                 C: ………             S:……………

                                                                                                                                              8 pont
________________________________________________________

 

2.) Írd le a vegyjelek 5-5 jelentését! (MINTA 2)

                        B                                                        4 F                                                 10 pont

__________________________________________________________

 

3.) Egészítsd ki a táblázatot!

Anyagmennyiség

Atomok száma

Tömege

Jele

2 mol magnéziumatom

 

 

 

 

18 ∙ 1023 db szénatom

 

 

 

 

 

5 Ne

                       

                                                                                                                                              9 pont
_____________________________________________________

4.)  Egészítsd ki! Írd le a mondatokat is a füzetedbe!

Az atom fő részei az ______________ és az _____________________. Az atommagban található a ________________ és a ______________. Az atommag körül ______________
keringenek. Az elektrontöltése ________________, a protoné _____________, a neutronnak___________________ a  töltése. Az atom elektromosan _________________, mert _______________________________________________________________.

                                                                                                                       11 pont

5.) Készítsd el a táblázatot! Egészítsd ki a táblázatot!

Név

Vegyjel

Protonszám

Elektronszám

cinkatom

 

 

 

 

B

 

 

 

 

80

 

 

 

 

8

                                                                                                                                              12 pont
_________________________________________________________

 

6.) Írd le az atomok elektronburkának szerkezetét! Jelöld a külső elektronokat a vegyjel körül!

     ( MINTA 1)

 

      nitrogénatom:                                                               magnéziumatom:                              

 

                                                                                                                         6 pont
_________________________________________________________


7.) Melyik atomra ismersz rá? Egészítsd ki a táblázatot!          

 

 

Az atom vegyjele

Az atom neve

7.

a)

20 proton építi fel az atommagját

 

 

              atom

7.

b)

1 külső elektronja van a 3. elektronhéjon

 

 

             atom

7.

c)

A 5. elektronhéjon 8 külső elektron van

 

 

             atom

7.

d)

Az elektronburkát 10 elektron építi fel

 

 

             atom

                                                                                                                                 4 pont
JÓ munkát! Beküldési határidő szerda délután 16 óra. Cím: garaiedit62@gmail.comMatematika Edit nénivel Deltoidok területe 04.14

  Kedves Hetedikesek! 


Nézzük meg, mit tanultunk a deltoidokról!
Hogyan számoljuk ki a területét? Hogyan alakíthatjuk át téglalappá?


Oldjunk meg néhány feladatot!

Hf. 57. feladat - a táblázatokból meg nem oldott feladatok elkészítése.

Technika

Kedves Gyerekek!

A mai órán egy videót hoztam, ami elképesztő régi viszont olyan hangulata van amit nem mindennap látsz. A narrátor hangja zseniális a szöveg már-már röhejesen hat, de nagyon szépen beszélnek benne.
Témánk a járműtörténet.
Emiatt is hoztam ezt a kisfilmet, hogy 1960-as években hogyan vélekedtek az autókról, és csak gondolj bele, hogy a jövőben mik lesznek majd!

Jó szórakozást! (tanulást)


Videó.

2021.04.14. Testnevelés

 Kedves 7.c osztályosok!

A mai napra a bemelegítést követően, guggolással kapcsolatos feladatokat hoztam nektek! 

A videót ITT találjátok!

Ne felejtsd el az edzésnaplódba leírni a mai anyagot!

Jó mozgást kívánok!

Dani bácsi

Fizika 04.14.

  Kedves Gyerekek!

A mai órán a felhajtóerőt fogjuk kiszámolni a következő példákon. Mindenki jelenlétére számítok a Teams órán!

1.      Egy acélgerenda súlya 20 000 N. Vízbe merítve a tartóerő 16 000 N.

Mekkora felhajtóerő hat a gerendára?

 

2.      Egy 20 dm3 térfogatú alumíniumtest a vízben elmerül. Mekkora a testre ható felhajtóerő?

 

3.      Ha a medence szélén megkapaszkodunk, érezhetjük, hogy testünket emelgeti a víz. Miért nem érezzük a szabad levegőn járva ezt az „emelgetést”? A különbség a felhajtóerő nagyságában van.

Számítsuk ki ezt a felhajtóerőt!

 

4.      Mekkora annak a réztestnek a súlya, melyre a vízben 14 N nagyságú felhajtóerő hat? A réz sűrűsége 8,9 g/cm3

 Házi feladat

 

1.         A vízben elmerült test által kiszorított folyadék térfogata 0,001 m3. Mekkora a testre ható felhajtóerő?

 

2.         Egy 2000 kg tömegű vasgerendát akarnak a vízből kiemelni. Mekkora az emelőerő, amíg a víz alatt van a test? ρvas= 7900 kg/m3

 

3.         Egy 15 literes kosárlabdát víz alá nyomunk, majd elengedjük. Mekkora erővel ugrik ki a labda? 

Szorgalmi

https://learningapps.org/7228643 táblázatos feladata


Földrajz - 04.14.

 Kedves Hetedikes!

Ma új témakört kezdünk, írd fel a füzetedbe:

                                                    AUSZTRÁLIA ÉS ÓCEÁNIA

Az atlaszban keresd meg A Föld domborzata és vizei térképlapon (kb.78. vagy 68.o.)Ausztráliát és a tőle keletre elterülő Óceániát.

Ezután lapozz az Ausztrália és Óceánia térképlapra (kb.76.o.). Fordítsd magad felé az atlaszt. A tanulás során végig legyen nyitva előtted!

Tanulmányozd a 103.oldalon a tk.-i táblázatot, majd folytasd a munkát a füzetbe.
Két sor kihagyása után írd fel a mai óra címét:     A legkisebb földrész: Ausztrália

Vázlat a füzetbe: 

HELYZETE:

       a déli és a keleti félgömbön helyezkedik el

TERÜLETE:

       7.6 millió km2

HATÁRAI:

       Csendes-óceán, Indiai-óceán - az atlaszban keresd meg!

PARTVONALA:

       tagolatlan

       legnagyobb szigete: Tasmánia

       öblök: Carpentaria-öböl (É) , Nagy-Ausztráliai-öböl (D)

A földrész alapja ősföld.

TÁJAK:  atlasz + tk.105.o.195.ábra

       Nagy-korallzátony (K)  tk. 104.o. lap alján szöveg + 194.ábra

       Nyugat-ausztrál-tábla (NY) – táblás vidék, ősföld /az atlaszban: Nyugat-ausztráliai-ősföld/

       Nagy-Vízválasztó-hegység (K) – óidei röghegység

       Ausztrál-alföld – folyók töltötték fel

ÖVEZETEK, ÉGHAJLATOK:
atlasz: Földrajzi övezetesség, éghajlat térképlap /színes/ (kb.74. vagy 84.o.)

       az évszakok ellentétesek az északi félgömbhöz képest

       a Baktérítőtől É-ra a trópusi, D-re a déli mérsékelt övezet található

       a legszárazabb kontinensként is nevezik Ausztráliát

     Trópusi övezet:

éghajlatok: színes, éghajlatos térképlap - egyenlítői, szavanna, trópusi sivatagi éghajlat

-  a passzát szélrendszer leszálló ága a meghatározó, ezért hatalmas sivatagok alakultak ki

a legtöbb csapadék a Nagy-Vízválasztó-hg. Csendes-óceán felőli partvidékén hullik, NY felé, a kontinens belseje felé haladva egyre kevesebb (sivatagok)

Mérsékelt övezet:  

-  mediterrán éghajlat (DNY-i partvidéken) télen a nyugati szelek sok csapadékot szállítanak

Elolvasni: tk. 106.o. 198.és 199.ábra melletti szöveget!

VÍZRAJZ, ÉLŐVILÁG                    tk. 106.-107.o. elolvasni

Tanulmányozd a színes éghajlatos térkép alatti, jellemző növényzetet feltüntető tematikus térképet

az atlaszban. 

Murray folyó

-  Ausztrália nagy része lefolyástalan.  Emlékszel még, mit jelent? 

-  a felszín alatt artézi vizet tároló medencék vannak (200.ábra)


A lecke áttanulmányozása után oldd meg a következő munkafüzeti feladatokat: 45.o.1.,2.,4.


A füzetképről és a munkafüzeti feladatokról várom a fotókat ide:
varga-barany.marianna@vargatamas.hu
 
Marianne néni

Matematika Balázs bácsival - 2021.04.14.

Kedves Diákom!


A héten az online órákon kerületet és területet számolunk.Fogadd szeretettel az alábbi feladatokat!  • Egy téglalap alakú faldarab árnyéka a vízszintes talajon paralelogramma alakú. A fal szélessége 4,4 m. Az árnyék a fal tövétől 2,5 méterre nyúlik. Mekkora részt árnyékol a fal?

  • Egy paralelogramma négy csúcsának koordinátái 𝐴(3;0)A(3;0), 𝐵(9;2)B(9;2), 𝐶(7;6)C(7;6), (1;4). Mekkora a területe?

  • Számold ki a deltoid területét, ha adott az e és f átlójának hossza!
    e = 16 cm, f = 28 cm

  • Egy 5 cm oldalhosszúságú rombusz átlóinak hossza 6 cm, illetve 8 cm. Milyen távol van egymástól a két párhuzamos oldala?

  • Mekkora a trapéz területe, ha a = 47 mm, m = 18 mm, c = 13 mm?


  • Egy tűzfal trapéz alakú. Mennyi vakolatra lesz szükség a felújításnál, ha m2-enként 32 kg anyagot használnak fel?

  • Mekkora a területe a következő háromszögnek? a = 67 dm, m𝑎 = 38 dm

  • Egy szabályos háromszög kerülete 12 cm, magasságát 3,6 cm-nek mértük. Mekkora a területe?

Matematika Imre bácsi 7.o.

 Kedves Hetedikesek!

 

A mai órán Tudáspróba következik, négy feladatot kell megoldanod. A mértékegységekre vigyázz!

Készíts rajzot, szépen és olvashatóan dolgozz!

 

     hajdu.imre@vargatamas.hu

 

1.Egy paralelogramma oldalai a= 8 cm, b= 50 mm, ma= 0,4 dm.

 Mekkora a paralelogramma kerülete és területe?

 

2. Rombusz oldala a= 32 mm, magassága m= 2,4 cm.     

Mekkora a rombusz kerülete és területe?

 

3. Egy deltoid oldalai a=36 cm, b=130 mm, az átlói 45 cm és 1,4 dm.

Mekkora a deltoid kerülete és területe?

 

4. Egy trapéz oldalai a= 44 cm, b= 160 mm, c=3,3 dm, d=25 cm. A trapéz magassága 10 cm.

Mekkora a trapéz kerülete és a területe?

 

Kémia Témazáró, atomok 04.14

 Kedves  Hetedikesek! Már rengeteget gyakoroltunk, így ezt a témát most lezárjuk egy dolgozattal. Segítség a dolgozathoz. A dolgozatot a füz...